วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

                               ประวัติส่วนตัว


                            นางสาวน้ำค้าง   ข้วดทอง

                            คบ.2  สังคมศึกษา   534110040

                            คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

                            มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
   
                            ที่อยู่  117  ม.1 ต.สวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  
    
                                        จ.ราชบุรี  70180

                                 จบมาจาก  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

                             สีที่ชอบ  สีเขียว

                             อาหารที่ชอบกิน   ส้มตัม

                             สัตว์ที่ไม่ชอบ  งู

                              ยามว่างๆๆๆ   นอนๆๆๆ